Besucheradresse:
Hubland Nord, Oswald-Külpe-Weg 842 (rechter Eingang), 97074 Würzburg

 

Immatrikulation, Rückmeldung, Beurlaubung, Studiengangwechsel, Doppelstudium, Studienplatztausch, Exmatrikulation, Rückerstattung von Beiträgen:

Erdgeschoss

Buchstaben A - D

Andre Walter

Tel.     +49 931 31-89795
Fax.    +49 931 31-897950
Email: andre.walter(at)uni-wuerzburg.de

Buchstaben E - Hek

Birgit Göbel

Tel.     +49 931 31-82652
Fax.    +49 931 31-826520
Email: birgit.goebel(at)uni-wuerzburg.de

Buchstaben Hel - K

Maria Loris

Tel.     +49 931 31-83878
Fax.    +49 931 31-838780
Email: maria.loris(at)uni-wuerzburg.de

Buchstaben L - Pn

Alexander Herold

Tel.     +49 931 31-83505
Fax.    +49 931 31-835050
Email: alexander.herold(at)uni-wuerzburg.de

Buchstaben Po - Sim

Bärbel Geis

Tel.     +49 931 31-82245
Fax.    +49 931 31-822450
Email: baerbel.geis(at)uni-wuerzburg.de

Buchstaben Sin - Z

Ulrike Wolz

Tel.     +49 931 31-83610
Fax.    +49 931 31-836100
Email: ulrike.wolz(at)uni-wuerzburg.de

 

Grundsatzangelegenheiten

1. Obergeschoss

Sandra Walter

Tel.     +49 931 31-89762
Fax.    +49 931 31-897620
Email: sandra.walter(at)uni-wuerzburg.de

Erdgeschoss

Silvia Rüth

Tel.    +49 931/31-82535
Fax.   +49 931/31-825350
Email: silvia.rueth(at)uni-wuerzburg.de